Serviser CNC strojeva

Obrazovni sektor: Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Razina složenosti poslova: Razina 5

Trajanje programa (u satima): 230 sati

UVJETI UPISA:

 • Završena srednja strukovna škola elektrotehničkog ili strojarskog smjera za zanimanja strojarski računalni tehničar, strojarski tehničar, tehničar za mehatroniku, CNC operater, elektromehaničar, elektroničar ili strojobravar, tehničar za elektroniku, elektrotehničar

 • Dvije do tri godine iskustva na održavanju ili servisiranju alatnih strojeva ili industrijskih postrojenja
 • Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa:

 • Objasniti građu CNC stroja, princip rada te funkcionalnost elemenata CNC stroja
 • Objasniti osnovne pojmove o organizaciji održavanja strojeva te razlikovati sustave održavanja
 • Koristiti tehničku dokumentaciju CNC stroja za planiranje održavanja, pronalazak i otklanjanje kvarova
 • Provesti postupak otklanjanja dijagnosticirane greške
 • Izvršiti popravak i zamjenu pojedinih sklopova CNC stroja
 • Programirati rad CNC stroja
 • Ispitati ispravnost CNC stroja
 • Primijeniti mjere zaštite na radu te koristiti zaštitnu opremu i zaštitna sredstva pri radu s CNC strojem

Trajanje programa i način izvođenja:

Program usavršavanja u trajanju od 230 sati realizirat će se redovitom nastavom uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela programa putem online prijenosa u stvarnom vremenu i/ili konzultativno-instruktivnom nastavom.

Teorijski dio programa u trajanju od 108 sati izvodi se u učionici ustanove za obrazovanje odraslih.

Praktična nastava u trajanju od 122 sati izvodit će se u specijaliziranoj učionici opremljenoj za izvođenje vježbi, s odgovarajućom opremom: – računala sa softwareom potrebnim za izvođenje programa – CNC strojevi (glodalica, tokarilica).

 

Imate pitanja?

  Skip to content