U Tehničkoj školi Slavonski Brod te partnerskim školama – Industrijsko-obrtnička škola Slavonski Brod, Industrijsko-obrtnička škola Nova Gradiška i Elektrotehnička i ekonomska škola Nova Gradiška – uspješno su provedeni programi usavršavanja za odrasle polaznike. U Tehničkoj školi Slavonski Brod i Elektrotehničkoj i ekonomskoj školi Nova Gradiška proveden je program usavršavanja za poslove Programera i operatera industrijskih robota, dok je u Industrijsko-obrtničkoj školi Slavonski Brod i Industrijsko-obrtničkoj školi Nova Gradiška proveden program usavršavanja za poslove Servisera CNC strojeva.

Polaznici programa usavršavanja za poslove Programera i operatera industrijskih robota stekli su nova znanja iz područja off-line programiranja, a nakon uspješno savladanog programiranja u simulatoru, izrađivali su programe za robotsku ruku, spajali opremu i pokretali jednostavne automatizirane sustave s robotom. Time je olakšan pristup radnoj snazi koja zna programirati i rukovati robotima, koji su u sve većoj uporabi u skladu s brzim tehnološkim razvojem tvrtki.

S druge strane, polaznici programa usavršavanja za poslove Servisera CNC strojeva stekli su nova znanja iz područja servisiranja CNC strojeva, strojeva koji su u sve većoj upotrebi u poduzećima koja se bave strojnom obradom metala, čime je olakšan pristup ljudskim resursima potrebnim za održavanjem CNC strojeva.

Svi su polaznici jako zadovoljni obrazovanjem i stečenim znanjem.

Skip to content