Specijalist za tehnologije Industrije 4.0

Obrazovni sektor: Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Razina složenosti poslova: Razina 5

Trajanje programa (u satima): 210 sati

UVJETI UPISA:

 • Završena srednja škola četverogodišnjeg trajanja u području strojarstva ili elektrotehnike te prirodoslovno-matematička gimnazija ili matematičko-informatička gimnazija

 • Navršenih 18 godina

 • Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa:

 • Izabrati odgovarajući PLC i dodatne module s obzirom na vrstu i složenost upravljačkog procesa
 • Programirati PLC i softverski simulirati rad prije pokretanja proizvodnog procesa
 • Spojiti odgovarajuće ulaze/izlaze na PLC i pokrenuti proizvodni proces
 • Projektirati i implementirati IoT sustav prema zahtjevima korisnika koristeći odgovarajuće uređaje i mrežne protokole
 • Programirati mobilni i industrijski robot za jednostavan zadatak te simulirati rad robota u tom programu
 • Skenirati objekte pomoću 3D skenera
 • Koristiti 3D printer pri izradi različitih predmeta
 • Primijeniti mjere zaštite na radu te koristiti zaštitnu opremu i zaštitna sredstva

Trajanje programa i način izvođenja:

Ukupno trajanje programa usavršavanja je 210 sati, od čega je 92 sata teorijske nastave i 118 sati vježbi. Realizirat će se redovitom nastavom ili konzultativno-instruktivnom nastavom uz mogućnost izvođenja putem online prijenosa u stvarnom vremenu.

Teorijski dio programa u trajanju od 92 sata izvodi se u učionici škole.

Vježbe se izvode s 118 sati u specijaliziranim učionicama opremljenim za izvođenje vježbi.

Imate pitanja?

  Skip to content