Specijalist za dizajn, izradu i upravljanje baterijskim sustavima

Obrazovni sektor: Elektrotehnika

Razina složenosti poslova: Razina 5

Trajanje programa (u satima): 180 sati

UVJETI UPISA:

 • U program usavršavanja specijalist za upravljanje baterijskim sustavima može se upisati osoba koja ima završenu najmanje srednju trogodišnju školu elektrotehničkog ili strojarskog smjera

 • Navršenih 18 godina
 • Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova
 • Nije potrebno radno iskustvo

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa:

 • Dizajnirati baterijski paket
 • Izraditi proračun za baterijski paket
 • Izraditi baterijski paket prema proračunu
 • Primijeniti sustav upravljanja za baterijski paket
 • Testirati i pustiti u rad baterijski paket
 • Zbrinuti baterijski paket na kraju radnog ciklusa
 • Komunicirati na primjeren način u radnom okruženju
 • Primijeniti mjere zaštite na radu te koristiti zaštitnu opremu i zaštitna sredstva pri radu s baterijama

Trajanje programa i način izvođenja:

Program usavršavanja u trajanju od 180 sati realizirat će se redovitom nastavom uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela programa putem online prijenosa u stvarnom vremenu i/ili konzultativno-instruktivnom nastavom.

Teorijski dio pprograma u trajanju od 89 sati izvodi se u učionici ustanove za obrazovanje odraslih

Praktična nastava u trajanju od 91 sati izvodit će se u specijaliziranoj učionici (praktikumu).

Imate pitanja?

  Skip to content