Tehnolog montaže energetskih postrojenja

Obrazovni sektor: Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Razina složenosti poslova: Razina 5

Trajanje programa (u satima): 260 sati

UVJETI UPISA:

 • Osoba sa završenom srednjom školom iz sektora strojarstva i brodogradnje i metalurgije te srednjih tehničkih škola
 • 2 godina radnog staža na poslovima izgradnje i održavanja energetskih postrojenja, odnosno 5 godina rada na odgovarajućim sličnim poslovima ukoliko polaznik nema odgovarajuću kvalifikaciju
 • Navršenih 18 godina
 • Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova za radna mjesta s posebnim uvjetima rada

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa:

 • Izraditi plan izrade energetskog postrojenja prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji
 • Izraditi i montirati pojedine sklopove cjevovoda i opreme prema zadanom crtežu
 • Montirati, spajati i održavati cjevovode i opremu sukladno pravilima struke
 • Kontrolirati kvalitetu izrađenih elemenata i sklopova, te testirati nepropusnost cjevovoda i opreme
 • Provoditi postupke redovitog preventivnog odražavanja postrojenja
 • Primijeniti opće i posebne mjere zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći
 • Komunicirati na primjeren način sa svim dionicima (klijenti, naručitelji, poslodavci, radnici i dr.)
 • Programirati rad energetskog postrojenja
 • istiti zaštitnu opremu i zaštitna sredstva pri radu s robotom

Program usavršavanja za Tehnologa montaže energetskih postrojenja u trajanju od 260 sati realizirat će se redovnom i/ili konzultativno-instruktivnom nastavom.

Ukupno trajanje programa usavršavanja je 260 sati, od čega je 119 sati teorijske nastave i 141 sati vježbi.
Program će se realizirati redovitom ili konzultativno instruktivnom nastavom, u specijaliziranoj učionici opremljenoj za izvođenje vježbi, s odgovarajućom opremom.

Imate pitanja?

  Skip to content