Programer i operater industrijskih robota

Obrazovni sektor: Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Razina složenosti poslova: Razina 5

Trajanje programa (u satima): 200 sati

UVJETI UPISA:

  • Završena srednja škola četverogodišnjeg trajanja u području strojarstva ili elektrotehnike, ili prirodoslovno-matematička gimnazija
  • Navršenih 18 godina
  • Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa:

  • Primijeniti senzorske sustave u upravljanju robotom
  • Programirati rad robota u robotskom sustavu i pokrenuti rad robota za određeni zadatak
  • Koristiti periferne jedinice integriranjem u program za rad robota
  • Spojiti opremu i pokrenuti jednostavni automatizirani sustav s robotom
  • Primijeniti mjere zaštite na radu te koristiti zaštitnu opremu i zaštitna sredstva pri radu s robotom

Trajanje programa i način izvođenja:

Program usavršavanja u trajanju od 200 sati realizirat će se redovitom nastavom uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela programa putem online prijenosa u stvarnom vremenu i/ili konzultativno-instruktivnom nastavom.

Teorijski dio programa u trajanju od 100 sati izvodi se u učionici ustanove za obrazovanje odraslih.

Praktična nastava u trajanju od 100 sati izvodit će se u specijaliziranoj učionici (praktikumu).

Imate pitanja?

    Skip to content