Tehnolog instaliranja toplovodnih sustava

Obrazovni sektor: Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Razina složenosti poslova: Razina 5

Trajanje programa (u satima): 250 sati

UVJETI UPISA:

 • Osoba sa završenom srednjom školom iz sektora strojarstva i brodogradnje i metalurgije te srednjih tehničkih škola

 • 2 godina rada u struci, odnosno 5 godina rada na odgovarajućim sličnim poslovima ukoliko polaznik nema odgovarajuću kvalifikaciju
 • Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova za radna mjesta s posebnim uvjetima rada

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa:

 • Planirati i pripremati izvođenje radova na izgradnji, rekonstrukciji ili održavanju toplovodnih sustava prema zadanoj tehničko-tehnološkoj dokumentaciji
 • Koristiti tehničko-tehnološku dokumentaciju, tehničke crteže, kataloge proizvođača opreme i priručnike pri narudžbi opreme i elemenata za izgradnju toplovodnog sustava
 • Montirati toplovodni sustav prema zadanoj tehničko-tehnološkoj dokumentaciji i tehničkim crtežima
 • Provoditi postupke redovnog održavanja i otklanjati kvarove pri zastoju rada toplovodnog sustava
 • Primjenjivati mjere zaštite na radu
 • Koristiti zaštitnu opremu i zaštitna sredstva pri montaži toplovodnog sustava

Trajanje programa i način izvođenja:

Program usavršavanja za poslove tehnologa/tehnologinje instaliranja toplovodnih sustava u trajanju od 250 sati realizirat će se redovitom nastavom.

Ukupno trajanje programa usavršavanja je 250 sati, od čega je 102 sati teorijske nastave, a 148 sati praktične nastave.

Nastava se izvodi, ovisno o nastavnoj cjelini, u specijaliziranim učionicama ili, ako je tako propisano materijalnim uvjetima u pojedinim nastavnim cjelinama i u drugačijim vrstama učionica.

Nastavni plan i program će se realizirati redovitom ili konzultativno instruktivnom nastavom.

 

Imate pitanja?

  Skip to content