Specijalist programer CNC strojeva

Obrazovni sektor: Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Razina složenosti poslova: Razina 5

Trajanje programa (u satima): 250 sati

UVJETI UPISA:

 • Završena srednja ili viša škola strojarskog smjera

 • Jedna do dvije godine radnog iskustva u području obrade metala na CNC upravljanim alatnim strojevima ili provjerom potrebnih kompetencija kroz usmeni razgovor ili demonstraciju rada

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa:

 • Izraditi tehnološku dokumentaciju potrebnu za izradu programa
 • Izraditi program za numerički upravljane alatne strojeve pisanjem G-koda i pomoću ciklusa
 • Odrediti režime rada
 • Pratiti i izvršiti korekciju radnih parametara CNC stroja
 • Poznavati i razrađivati tehnologiju obrade odvajanjem čestica
 • Koristiti računalne tehnologije za modeliranje, konstruiranje te proizvodnju i kontrolu proizvoda
 • Poznavati i primijeniti propise zaštite na radu pri rukovanju CNC strojem
 • Izraditi 3D model i iz njega generirati program
 • Izraditi probni izradak na CNC stroju i optimizirati program

Trajanje programa i način izvođenja:

Program usavršavanja u trajanju od 250 sati realizirat će se redovitom nastavom uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela programa putem online prijenosa u stvarnom vremenu i/ili konzultativno-instruktivnom nastavom.

Teorijski dio programa u trajanju od 79 sati izvodi se u učionici ustanove za obrazovanje odraslih.

Praktična nastava u trajanju od 171 sati izvodit će se u radionici/praktikumu opremljenom CNC tokarilicom i CNC glodalicom, a koji ujedno uključuje računalo, projektor, internetsku vezu, te simulatore upravljačkih naprava CNC tokarilice i CNC glodalice. Ukoliko zahtjevi za izvođenjem praktičnog dijela nastave ne mogu biti realizirani u potpunosti u prostorima RCK, ovisno o dostupnoj opremi, nastava će se odvijati u proizvodnim pogonima ugovorenih privrednih subjekata.

Imate pitanja?

  Skip to content