Dana 07.06.2022. održana je Osnivačka skupština udruge „Zajednica strojarskih i elektrotehničkih škola Republike Hrvatske. Osnivačkoj skupštini su uz ravnateljicu Tehničke škole Vikicu Lukić, idejnu začetnicu osnivanja udruge, nazočile: Sanja Müller-Zoričić ,ravnateljica Elektrotehničke i ekonomske škole Nova Gradiška, Mirela Brlić – Trnka, ravnateljica Industrijsko-obrtnička škole Nova Gradiška i Božica Rajković, nastavnik strojarske grupe predmeta, Tehnička škola Slavonski Brod. Cilj osnivanja udruge je
unapređenje rada srednjih škola strojarstva i elektrotehnike .
Djelatnosti Udruge su :
– redovito okupljanje predstavnika škola i ostalih članova radi iznošenja problema i iskustava
– razmjena informacija s područja struke
– međusobno usklađivanje stručnog djelovanja
– organiziranje natjecanja, tečajeva, seminara i sl. djelatnika i učenika
– suradnja sa nadležnim Ministarstvom, Agencijom i drugim institucijama iz područja školstva , tijelima lokalne uprave i samouprave na neposrednom i aktivnom sudjelovanju u izradi prijedloga zakonskih i podzakonskih akata, nastavnih planova i programa, kurikularne reforme te drugih pitanja vezanih uz odvijanje i poboljšanje odgojno-obrazovnog rada:
– ostvarivanje prava i zaštite interesa Udruge i članova Udruge
– suradnja s drugim istovrsnim ili sličnim udrugama u zemlji ili inozemstvu
Na Osnivačkoj skupštini su donesena je odluka o osnivanju udruge Zajednica strojarskih i elektrotehničkih škola Republike Hrvatske, usvojen je Statut udruge i pokrenut je postupak za upis Udruge u registar udruga. Tajnica udruge je Božica Rajković.

Skip to content