Ljetna akademija je realizirana vrlo uspješno. Učenici i nastavnici mentori su obogaćeni novim
znanjima i iskustvima te su upoznati s mogućnostima i snagom robotike u svijetu današnjice.
Stvorena je mreža poznanstva s učenicima i nastavnicima iz partnerskih škola. Nadograđeni su
temelji zajedničke suradnje u budućnosti. Dodatno, kroz cijelu ljetnu akademiju promovirana je
robotika, strukovne vještine, no ujedno i kreativnost i inovativnost u programiranju robota.

U razdoblju od 22.kolovoza do 29.kolovoza 2021. je održana Ljetna akademija u Dubrovniku. Cilj akademije je bilo proširenje znanja iz područja sastavljanja i programiranje robota.
Na akademiji su sudjelovali učenici 11 partnerskih škola i nastavnici mentori (voditelji partnerskih
škola). Ukupno je bilo 36 učenika te 12 nastavnika mentora.
Svrha edukacije je bila usvojiti nova znanja i vještine u području robotike i programiranja, zatim
razviti održivi model uvježbavanja usvojenih vještina kod učenika uz programske zadatke različite
težine, a kod nastavnika razviti primjene inovacije u poučavanju. Cilj akademije je bio i stvaranje
mreže poznanstva s učenicima i nastavnicima iz partnerskih škola kako bi se uspostavila zajednička
suradnja s naglaskom na promociju i uvježbavanje strukovnih vještina.
U sklopu ljetne akademije učenici su imali priliku izraziti svoju kreativnost i inovativnost
predstavljanjem svojih ideja i stvaranje novih sadržaja. Učenici su iskazali svoju originalnost
kombiniranjem i preuređivanjem postojećih znanja i sadržaja, a kroz 6-dnevni rad naglasak je bio na
promoviranju vještina kritičkog mišljenja, znatiželje, kreativnosti i koraka dolaska do rješenja kroz
eksperimentiranje.
Predavači su imali zadatak upoznati učenike sa sastavnim dijelovima robota , upoznati učenike s
programskim jezikom, obučiti učenike za rješavanje programskih zadataka, osvijestiti i proširiti
znanja o mogućnostima robotike u svijetu današnjice te potaknuti kreativnost i inovativnost u
programiranju robota.
OSTVARENI ISHODI:
✓ Upoznati se s mikroupravljačima i njegovim glavnim karakteristikama
✓ Upoznati se s programskim jezikom C++ i Arduino programskim paketom
✓ Koristiti glavne programske naredbe
✓ Rješavati složene programske zadatke
✓ Razlikovati i koristiti arduino senzore za rješavanje zadataka
✓ Programirati arduino robota
✓ Razvijati sposobnost samostalnog rada uz pomoć svih dostupnih izvora znanja
Ljetna akademija je realizirana u Dubrovniku u trajanju od 8 dana, u razdoblju od 22.8 do
29.8.2021.godine.Skip to content