Tijekom protekle školske godine organizirao se i proveo niz aktivnosti i događanja – edukacija, putovanja, stručnih usavršavanja, certificiranja, izrada standarda zanimanja…

Početak školske godine obilježio je početak rada Tematskih radnih skupina koji su u suradnji s Algebrinim stručnjacima radili na kreiranju programa usavršavanja i standarda kvalifikacija  (za servisera CNC strojeva, specijalista-programera razine 5, specijalista za upravljanje baterijskim sustavima) te su tijekom godine uspješno kreirali novi standard zanimanja za Tehničara 3D tehnologije (razina 4.2) koji je po završetku školske godine upisan u HKO registar. Na taj standard zanimanja će se nadovezati izrada strukovnog kurikuluma s krajnjim ciljem omogućavanja otvaranja novog smjera Tehničara za 3D tehnologije u srednjim školama u Hrvatskoj. Na ovom linku možete pogledati skupove kompetencija: Registar HKO: Detalji predlagatelja zahtjeva (srce.hr) Bitno je naglasiti da tematske radne skupine čine nastavnici TŠSB i partnerskih škola te vanjski partneri na projektu – zajedničkim snagama radeći na osuvremenjavanju standarda zanimanja i školskih kurikuluma.

U rujnu 2021. godine je započeo rad triju voditeljica – Alumni kluba, FabLaba Slavonika i Zajednice strojarskih i elektrotehničkih škola u HR. Za postizanje potrebnih kompetencija, četvero djelatnika uspješno su odslušali 72 sata predavanja i položili izazovni ispit za IWE izobrazbu kojim su stekli međunarodno priznate kompetencije u zvanju ”International welding engineer” – jedna od polaznica je voditeljica Zajednice strojarskih škola koja će nova znanja primijeniti u usmjeravanju aktivnosti u sklopu Zajednice strojarskih škola. Članovi FabLab Slavonike uspješno su završili FabLab Akademiju u trajanju 6 mjeseci i položili završni ispit i time stekli zvanje FabLab menadžera. Njihov rad za vrijeme i nakon akademije možete pratiti ovdje i ovdje. FabLab Slavonika i nastavnici iz partnerskih škola u travnju 2022. godine su organizirali i održali ciklus STEAM tjedna.  U ukupno 7 škola organizirane su 63 radionice sa 77 grupa izlagača, a događaj je posjetilo ukupno 445 učenika osnovnih škola. U istom razdoblju održan je i Smart Factory Start Up na kojemu su učenici partnerskih škola izložili svoje poduzetničke ideje, nakon čega su ih poduzetnici i partneri na projektu ocijenili i dodijelili im vrijedne nagrade. Osim poklon bonova, učenici su osvojili i ljetnu školu u Dubrovniku, također u organizaciji RCK Slavonika 5.1., o kojoj možete više saznati ovdje (umetnuti link na tekst iz foldera 1).

Kako bismo pratili rad i razvoj učenika te pravovaljano utvrdili njihove sposobnosti, nabavljen je komplet DAT testova koji se sastoji od testa numeričkog, apstraktnog, mehaničkog rasuđivanja te test prostornih odnosa. Na taj način mjerit će se različite vrste inteligencije kod učenika koji će pomoći pri odabiru niše za budući karijerni razvoj. Kao dodana vrijednost kreirane su i primijenjene skale za procjenu darovitosti u sklopu kojih je analizirano ukupno 335 učenika iz partnerskih škola među kojima su prepoznati i iznimno daroviti učenici. U sklopu projekta kreiran je informacijski sustav testova samopouzdanja i otpornosti za učenike koji bi im pomogao savladati prepreke u ostvarivanju vlastitog potencijala. Na temu profesionalnog usmjeravanja, za učenike su održane edukacije za samozapošljavanje, profesionalno usmjeravanje i za razvijanje poduzetničkih vještina, a nastavnicima je bila namijenjena edukacija za profesionalno savjetovanje učenika uz koji ide i novi komplet testova i materijala.

Realizirana su studijska putovanja u Barcelonu, London i Lyon u sklopu kojih je posjećen FabLab Barcelona kao jedan od svjetskih centara STEAM područja, zatim BETT show u Londonu koji okuplja najinovativnije tehnologije za primjenu u nastavi. U Lyonu je posjećen pogon Saint Jean Industries Gdje su se polaznici upoznali s najnovijim postignućima u području CAD/CAM tehnologija te ostalih tehnologija u industrijskoj proizvodnji poput topljenja, lijevanja, kovanja, toplinske obrade, strojne obrade i montaže i dr., uspostavili su kontakt i poznanstva pomoću kojih su se upoznali s aktivnostima i načinom rada SJI u Lyonu te kreirali prijedloge buduće suradnje na projektima međunarodne razmjene učenika.

Provedene su tri edukacije na temu obnovljivih izvora energije u suradnji s profesorima Strojarskog fakulteta Slavonski Brod koji ujedno dovršavaju rad na razvoju i pilotiranju programa cjeloživotnog obrazovanja u raznim područjima. U suradnju sa stručnim suradnicima, tijekom školske godine u kontinuitetu se nizalo ukupno 11 edukacija na temu poduzetništva i razvijanja kompetencija u 3D i VR tehnologijama.

Postavljen je i prilagođen Moodle – digitalni sustav za obrazovanje, a izrađena je i strategija razvoja RCK koja će biti vodilja u nastavku realizacije projektnih aktivnosti.

Skip to content