Svrha ovog studijskog putovanja bila je sudjelovanje i posjet najvećem sajmu ”maker kulture” u Europi. Maker Faire u Rimu smješten je u starom industrijskom pogonu i obuhvaćao je niz tematskih paviljona (istraživanje, izrada/fabrikacija, umjetnost, život, zdravlje i obrazovanje) unutar kojih su bili grupirani manji izlagači – škole, obrti, udruge, firme.

Članovi Fablaba Slavonika (Tatjana Šoronda i nastavnik Ivan Matasović) su u sklopu vlastitog izlagačkog štanda predstavili radove trojice učenika iz Tehničke škole Slavonski Brod – 3D printanu prešu za ulje kao glavni rad te robotsko vozilo kao sporedni rad, uz promotivne materijale FabLab Slavonike.

Polaznici su se fokusirali na posjet štandovima koji promoviraju inovativnu primjenu postojećih tehnologija, npr. primjenu CAD/CAM tehnologije u dizajniranju medicinskih pomagala, kao i inovacijsku primjenu cnc glodalice, zatim pametno korištenje sunčeve energije i održivu gradnju. Osvrnuli su se na mnoge izloške koji dokazuju široku primjenu tehnologije 3D printanja, od zabave, medicine, prehrane do proizvodnih sustava, kao i primjenu robotike u različitima granama industrije. Neke od novih tehnologija s kojima se nisu do sada imali prilike susresti, a koje bi se mogle primijeniti na nastavi su primjena reciklirajućeg dizajna u arhitekturi, razvoj novih plastičnih materijala, bio plastike i biorazgradive plastike. Neki od izlagača koje su polaznici istaknuli bili su Sveučilište Speranza u Rimu koji su predstavili robotsku nogometnu momčad pod nazivom ”SPQR team”, Robotshow koji predstavlja robotski tročlani bend pod nazivom ”One Love Machine Band”, zatim projekt WolfWall koji koristi pseću dlaku za izradu termoizolacijskog materijala, itd.
Studijsko putovanje izrealizirano je od 6. listopada 2022. do 8. listopada 2022. godine, a pohađalo ga je ukupno 26 polaznika.

Skip to content