1.koordinacijski sastanak je održan  17. studenog 2021. godine u sklopu sastanka u kojem se prvi dio odnosio na Ugovor USLUGE PREDAVAČA ZA EDUKACIJE – 4/ESF/21 , Grupa II. Opće edukacije za poticanje unapređenja obrazovnih rezultata, poduzetništva i izvrsnosti u nastavnom procesu, na stavku broj 16 ” Edukacija članova stručne službe za procesno praćenje darovitih učenika”, a drugi dio na stavku u sklopu Ugovora – 3/ESF/21 INTELEKTUALNE USLUGE za provedbu aktivnosti Grupe I. – Izrada strateških dokumenata, smjernica, analiza, materijala i priručnika, stavku Troškovnika broj 3 ”Kreiranje instrumentarija procjene darovitosti” s predloženim stručnjakom (Vera Šušić) u online okruženju putem platforme Zoom. Na drugom dijelu sastanka su sudjelovali ključni stručnjak Vera Šušić, Kristina Josipović (voditeljica savjetovališta Navigator) i Krešimir Groš (administrativni voditelj projekta).

Tijekom sastanka su potvrđena točna područja u kojima će se vršiti uočavanje i utvrđivanje darovitosti kako slijedi u nastavku : 1.0. CNC tehnologije/NC tehnologije i dr., 2.0. Elektromobilnost i dr., 3.0 Energetika i zaštita okoliša , OIE, 4.0 Industrijska automatizacija i dr. te 5.0. 3D,VR,AR/CAD/CAM tehnologije.

Raspravljalo se o kreiranje preliminarne skale za nastavnike, skale za roditelje i upitnika za učenike koji služi za vršnjačku procjenu i samoprocjenu. Određeni su prvi rokovi u kojima će biti dostavljene preliminarne skale. Dogovoreno je da će preliminarne skale biti gotove do kraja kalendarske godine, te da će nakon toga uslijediti primjena preliminarnih skala u svrhu standardizacije.

Snimka 1. sastanka:

2. koordinacijski sastanak je održan 20. siječnja 2022. godine u uredu ravnateljice na kojem su sudjelovali Vera Šušić (ključni stručnjak), Marija Sitar (predstavnica Callura d.o.o) Vikica Lukić (ravnateljica Tehničke škole) I  Kristina Josipović (voditeljica savjetovališta Navigator).

Na sastanku su prokomentirane čestice preliminarnih skala za nastavnike, skala za roditelje i upitnika za učenike koji služi za vršnjačku procjenu i samoprocjenu. Nakon pregleda dogovorene su određene izmjene u pojedinim česticama u svrhu bolje mjerljivost i dogovoreno je da će 3 profesora procjenjivati jednog učenika te da ukupna procjena biti konsenzus 3 procjene.

Izrađena je vremenik testiranja učenika po razredima i školama. Dogovoreno ej da će uz isporučitelja testiranje provoditi i 3 psihologinje Kristina Josipović (Tehnička škola Slavonski Brod), Josipa Samardžija (Industijsko obrtnička škola Slavonski Brod) i Dorotea Zovkić (Tehnička škola Županja). Svi podaci će se unijeti u program Statistica, nakon čega će uslijediti statističku provjeru psihometrijskih karakteristika skala – provjera pouzdanosti i valjanosti skala.

Dogovoreni su datumi za isporuku završne verzije skala za nastavnike, skala za roditelje i upitnika za učenike i priručnika o primjeni i interpretaciji skala za identifikaciju darovitih u tehničkom području.

Snimka 2. sastanka:

3. koordinacijski sastanak je održan 12. svibnja 2022. godine u uredu ravnateljice na kojem su sudjelovali Vera Šušić (ključni stručnjak), Marija Sitar (predstavnica Callura d.o.o), Antun Previšić (asistent projeta) i Kristina Josipović (voditeljica savjetovališta Navigator).

Sastanak je održan nakon dostavljene završne verzije skala za nastavnike, skala za roditelje i upitnika za učenike i priručnika o primjeni i interpretaciji skala za identifikaciju darovitih u tehničkom području.

Svrha sastanka je bila prokomentirati dostavljenu isporuku i tijek izvršenja isporuke. Složili smo se da je sam proces identifikacija darovite djece izuzetno važan u okviru školskog sustava te da smo u prethodnim mjesecima kreirali  jednostavan, razumljiv, kratak i ekonomičan „alat“ za identifikaciju darovitosti učenika u tehničkom području koji je od iznimne važnosti za učenike u tehničkom području.

Upravo zbog svoje jednostavnosti i razumljivosti sigurno smo da će  primjena navedenog biti prihvaćena te da će se isti instrument implementirati u srednje tehničke škole.

Skip to content