Edukacija se realizirala od siječnja do ožujka 2022. godine od strane imenovanih stručnjakinja tvrtke Moneo d.o.o. Edukacije su se realizirale u partnerskim školama u Slatini, Požegi, Orahovici, Valpovu, Novoj Gradiški (Elektrotehnička i ekonomska škola te Industrijsko-obrtnička škola), Vukovaru, Županji, u Slavonskom Brodu (tri grupe u Tehničkoj školi Slavonski Brod i jedna grupa u Industrijsko-obrtničkoj školi Slavonski Brod).
Cilj ove edukacije bio je educirati učenike o metodama profesionalnog usmjeravanja kroz samoprocjenu želja i interesa, mogućnosti, donošenja odluka i planiranja profesionalnog razvoja. Praktične aktivnosti uključivale su radionicu izrade profesionalnog plana, praćenje učinkovitosti, redefiniranje plana i samoevaluaciju napredovanja. Svaka grupa imala je priliku sudjelovati u homogenom programu s ciljem pružanja podrške u razvoju kompetencija profesionalnog razvoja (Career Management Skills).

Skip to content