Edukacija nastavnika za podršku učenicima u karijernom savjetovanju realizirala se u razdoblju od lipnja do kolovoza 2021. godine, a istu su vodili imenovani stručnjaci tvrtke Moneo d.o.o. Predmetnoj edukaciji prisustvovalo je ukupno 53 stručnih suradnika i nastavnika.
Svrha navedene edukacije bila je pripremiti ciljne skupine nastavnika iz partnerskih škola za korištenje kreiranih materijala podrške karijernom savjetovanju i unapređenju obrazovnih rezultata učenika koji se sastoji od uputa i metoda za pojedinačni rad i rad u grupi za mentoriranje učenika te korištenje istih, a koje podupire korištenje, obradu i razmjenu kreiranih materijala – informacijskog sustava. Također, poseban naglasak u sklopu edukacije stavio se na jačanje znanja, vještina i kompetencija nastavnika za primjenu psiholoških tehnika procjene i podrške učenicima koji bi u obrazovnom procesu i odabiru karijere mogli imati poteškoća, a kako bi se unaprijedili njihovi obrazovni rezultati.
U sklopu edukacije nastavnici i stručni suradnici imali su priliku proširiti svoja znanja koja se odnose na motivaciju učenika za učenje, povećavanje samopouzdanja učenika, te karijerno savjetovanje (informiranje i usmjeravanje učenika) prema sposobnostima učenika temeljem nastavnikovog vrednovanja učenika i učenikovog samovrednovanja.
Sudionike edukacije se osvješćivalo o krajnjem odgojno-obrazovnom cilju – kompetentnom učeniku (efikasnost odgojno-obrazovnog rada) te koracima koji dovode do postizanja krajnjeg odgojno-obrazovnog cilja, a koji se odnose na operacionalizaciju cilja, odnosno nastavnikove odgojno-obrazovne zadaće (efektivnost odgojno-obrazovnih poslova i zadaća).

Skip to content