Edukacija je realizirana u ožujku 2022. godine te ju je održala imenovana stručnjakinja tvrtke Moneo d.o.o. u amfiteatru Tehničke škole Slavonski Brod za ukupno 13 polaznika među kojima su nastavnici i članovi stručne službe TŠSB i partnerskih škola.
Svrha edukacije je bila upoznavanje i učenje primjene tehnike MAPS osobno usmjerenog planiranja koja je suvremeni model individualnog planiranja podrške za osobe s intelektualnim i drugim razvojnim teškoćama, ali i za osobe urednog razvoja koji su na prekretnicama života ili u tranziciji. Provedbom MAPS metode kreirao se razrađeni i konkretan plan akcije s detaljno definiranim potrebnim koracima, vremenskim okvirima i podijeljenim odgovornostima svih sudionika u realizaciji pojedinih ciljeva.
Polaznici su ostvarili sljedeće opće ishode učenja:
• upoznali su različite teškoće i vrste podrške koje one zahtijevaju
• razlikuju pristupe u skrbi osoba s invaliditetom u svijetu (medicinski i socijalni model)
• razumjeli su pojmove segregacija/integracija/inkluzija
• upoznali su tehniku MAPS, aktivno su sudjelovali u kreiranju Akcijskih planova, individualiziranih planova i programa za učenike s teškoćama u razvoju
• izradili su i razumjeli Akcijski plan – individualizirani plan i program za učenike s teškoćama u razvoju
• upoznali su sve korake navedene tehnike, definirali uloge sudionika odgojno-obrazovnog procesa u radu s učenicima s teškoćama.


Edukacija se sastojala od 8 radionica kroz koje su se sudionici educirali o metodi te im je omogućeno njezino praktično provođenje.

Skip to content