Edukacija je održana u razdoblju od srpnja do rujna 2021. godine od strane imenovanih stručnjaka tvrtke Moneo d.o.o. Edukacije su se realizirale simultano u gradovima partnerskih škola u Novoj Gradiški, Osijeku, Požegi te Slavonskom Brodu.

Svrha predmetne edukacije bila je ojačati ciljne skupine za primjenu inovativnih pristupa, digitalnih alata i kreativnih metoda u poučavanju učenika, a za razvoj njihovih potencijala i kreativnosti. Sudjelovanjem u ovoj edukaciji polaznici su unaprijedili svoja znanja i vještine u području informacijske i komunikacijske tehnologije, s naglaskom na digitalne alate i društvene mreže u učenju i poučavanju te uporabu informacijske i komunikacijske tehnologije u razvijanju digitalne kompetencije učenika. Polaznici su također imali priliku steći znanja i vještine potrebne za koncipiranje obogaćenih nastavnih materijala u sektoru Strojarstva i brodogradnje uz pomoć digitalnih alata, za korištenje projektne nastave za razvoj kreativnosti, kao i za obogaćivanje izvannastavnih aktivnosti i fakultativnih programa inovativnim pristupima i sadržajima.

Skip to content