Edukacija se realizirala od srpnja do rujna 2021. godine od strane imenovanih stručnjaka tvrtke Moneo d.o.o. Edukacije su se realizirale u Amfiteatru i zbornici Tehničke škole u Slavonskom Brodu.

Svrha edukacije bila je ojačati ciljne skupine za rad s djecom i odraslim osobama s poteškoćama u razvoju te razvijanje tehnika, alata i metoda u radu s istima, za što lakši razvoj i uključenost ranjivih skupina kako u redovne, tako i u programe obrazovanja odraslih. Tematska područja koja su se tijekom edukacije obrađivala pokrila su teme koje su projektom i predviđene: 1. Motivacija dugotrajno nezaposlenih osoba; 2.Specifičnost poučavanja kod odraslih osoba s organskim invaliditetom i poteškoćama u razvoju; 3.Uključivanje učenika s teškoćama u razvoju u odgojno- obrazovni proces; 4. Podrška učenicima s teškoćama u razvoju i učenju; 5. Komunikacija s učenicima s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa; 6. Učinkovite terapijske strategije u radu s učenicima s PUR.
Tijekom edukacija polaznici su se upoznali s različitim terapijskim strategijama/metodama/tehnikama, a kako bi se kroz isto članove stručne službe potaknulo za nastavak usavršavanja u jednom od tih područja.
Naglasak je stavljen na pristup učenicima utemeljen na Međunarodnoj klasifikaciji funkcioniranja, invaliditeta i zdravlja Svjetske zdravstvene organizacije koji se temelji na procjeni sposobnosti, potreba i interesa učenika. Također, polaznicima je pojašnjen princip 9 načina prilagodbe kako bi se omogućila prilagodba okoline stvarnim sposobnostima učenika te se omogućilo ostvarenje potpunog potencijala svakog učenika. Suradnja s roditeljima je prikazana kroz faze prihvaćanja roditeljstva i važnost razumijevanja roditeljstva kao i izgradnju povjerenja. Pojašnjene su sve faze prihvaćanja, od neizvjesnosti, preko agresije, depresije, prihvaćanja, pa do solidarnosti. U cilju potpunog razumijevanja ove kompleksne teme, polaznici su kroz diskusiju i igru uloga iskustveno uočili značaj pružanja podrške roditeljima te ostvarivanja partnerskog odnosa u najboljem interesu učenika. Svi polaznici su iskazali visoku razinu motiviranosti i razumijevanja svih obrađenih tema kroz analizu vlastitih primjera iz prakse i povezivanje primjera s teorijskim spoznajama iznesenim tijekom Edukacije.
Također, polaznicima su imali priliku upoznati se s različitim terapijskim strategijama u radu s učenicima i odraslim polaznicima s poteškoćama u razvoju, poput PECS, MARTE MEO i dr., te prezentirani načini implementacije istih.

Skip to content